Fiets van de werkgever - intissar

Fgfg generated by WOWSlider.com
  • Een actieve externe bemiddelaar zoals uw personeelsadviseur kan echter voor een doorbraak zorgen
  • Ondernemers moeten beslissen op basis van betrouwbare cijfers
  • Ondersteuning voor bedrijven die internationaal actief zijn
  • Samen met u bepalen wij vooraf de omvang van uw werkzaamheden
  • Wij geven praktische workshops over fiscaliteit voor ondernemers
  • Wij helpen graag startende ondernemers bij het opstellen van een ondernemersplan
  • full screen slider
  • Wij kunnen uw aanspreekpunt zijn voor diverse bedrijfsaspecten
Een actieve externe bemiddelaar zoals uw personeelsadviseur kan echter voor een doorbraak zorgen1 Ondernemers moeten beslissen op basis van betrouwbare cijfers2 Ondersteuning voor bedrijven die internationaal actief zijn3 Samen met u bepalen wij vooraf de omvang van uw werkzaamheden4 Wij geven praktische workshops over fiscaliteit voor ondernemers5 Wij helpen graag startende ondernemers bij het opstellen van een ondernemersplan6 Wij houden oog op uw fiscale en sociale betalingsverplichtingen en de afloop hiervan7 Wij kunnen uw aanspreekpunt zijn voor diverse bedrijfsaspecten8
bootstrap carousel by WOWSlider.com v6.6
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

TIPS&TRUCS > Vervoer van de zaak
 
 
 
 
 

De werkgever mag eenmaal per drie jaar een fiets verstrekken voor woonwerkverkeer of de kosten daarvan vergoeden aan werknemers op gunstige fiscale condities (voor de liefhebber artikel  37 Uitvoeringsregeling Loonbelasting).  De vrijstelling bedraagt maximaal € 749 inclusief BTW (catalogusprijs). De bijtelling bedraagt € 68 op jaarbasis (= veronderstelde privé-gebruik). Voorwaarde is dat de werknemer op meer dan de helft van het aantal dagen voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van de fiets.
Met ingang van 2002 geldt in plaats van een maximale prijs voor een verstrekte fiets een maximum vrijstelling. Hierdoor wordt het mogelijk om een duurdere fiets aan te schaffen. In zo'n geval is alleen het meerdere belast. Ook fietsen met elektronische trapondersteuning vallen met ingang van 1-1-2002 onder de regeling. Als sprake is van een terbeschikkingstelling van een fiets ten behoeve van het woon-werkverkeer bedraagt de fiscale bijtelling nihil.
De waarde van een door de werkgever bekostigde fietsverzekering wordt eveneens op nihil gesteld. De werkgever kan daarnaast zaken die met de fiets samenhangen (bijvoorbeeld regenkleding) vrij verstrekken/vergoeden tot maximaal € 250 per drie kalenderjaren.

Risico
Let op de mogelijke beperking van vooraftrek BTW

Tip
In voorkomende gevallen mag de werkgever € 0,19 per kilometer vergoeden voor woonwerk of zakelijke fiets kilometers

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu