Monumentenwoning wordt leuker - intissar

Fgfg generated by WOWSlider.com
  • Een actieve externe bemiddelaar zoals uw personeelsadviseur kan echter voor een doorbraak zorgen
  • Ondernemers moeten beslissen op basis van betrouwbare cijfers
  • Ondersteuning voor bedrijven die internationaal actief zijn
  • Samen met u bepalen wij vooraf de omvang van uw werkzaamheden
  • Wij geven praktische workshops over fiscaliteit voor ondernemers
  • Wij helpen graag startende ondernemers bij het opstellen van een ondernemersplan
  • full screen slider
  • Wij kunnen uw aanspreekpunt zijn voor diverse bedrijfsaspecten
Een actieve externe bemiddelaar zoals uw personeelsadviseur kan echter voor een doorbraak zorgen1 Ondernemers moeten beslissen op basis van betrouwbare cijfers2 Ondersteuning voor bedrijven die internationaal actief zijn3 Samen met u bepalen wij vooraf de omvang van uw werkzaamheden4 Wij geven praktische workshops over fiscaliteit voor ondernemers5 Wij helpen graag startende ondernemers bij het opstellen van een ondernemersplan6 Wij houden oog op uw fiscale en sociale betalingsverplichtingen en de afloop hiervan7 Wij kunnen uw aanspreekpunt zijn voor diverse bedrijfsaspecten8
bootstrap carousel by WOWSlider.com v6.6
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

TIPS&TRUCS > Eigenwoning
 
 
 
 
 

Er is weer een nieuw besluit over uitgaven voor monumentenwoningen. Nieuw in dit besluit is:
onderhoud aan een tuin van een monumentenwoning die nog niet apart geregisteerd is soms aftrekbaar;
volledige juridische eigendom is voor kostenaftrek niet nodig;
binnenschilderwerk is onder voorwaarden aftrekbaar.

Regeling voor monumentenuitgaven
Kosten voor onderhoud van monumentenwoningen (mits ingeschreven in register) zijn aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. De uitgaven zijn aftrekbaar boven een bepaalde drempel (0,8% van de WOZ waarde met maximum van € 12 750). Bij box 3 panden is de drempel 4% van de waarde in het economische verkeer per 1 januari.
Kosten van de monumentale tuin zijn ook aftrekbaar als de tuin als zelfstandige eenheid is genoemd in het monumentenregister. In het besluit wordt nu goedgekeurd dat ook kosten van een niet geregistreerde tuin soms aftrekbaar zijn. Voor voorwaarden zie het besluit.  

Binnenschilderwerk
Onderhoud is aftrekbaar edoch huurderslasten normaal niet. Hierbij kunt u denken aan behangen, binnenschilderwerk en kleinere reparaties. Hierop bestaan dan - voor de eenvoud - weer uitzonderingen.
1. schilderwerk is wel aftrekbaar als het onderdeel is van onderhoudswerkzaamheden, zoals lekkage, vervangen ramen, leidingen, etc. Dit is reeds bepaald in een Hoge Raad beslissing uit 1988.
2. schilderwerk is ook aftrekbaar als het zo arbeidsintensief zou zijn als een normale huurder de kosten niet voor zijn rekening zou nemen.

Overige kosten
1. afschrijvingen: veelal wordt 15% van de huurwaarde toegepast. Het Gerechtshof Amsterdam (april 2006) stelde de afschrijving op 630.000 (kostprijs) -/- 260.000 (restwaarde) x 2,5%
2. overige kosten : waterschapsbelasting, premie opstalverzekeringen, eigenaarsdeel onroerende zaaksbelasting, etc
3. soms tuinonderhoud en overige kleinere kosten

Zekerheid over kostenaftrek
Eigenaren van een rijksmonumenten met verbouwings- of restauratieplannen kunnen vooraf zekerheid krijgen over de fiscale gevolgen. Stuur een verzoek aan de Belastingdienst Utrecht-Gooi, kantoor Amersfoort t.a.v. Bureau Monumentenpanden. Bij een radicale vernieuwing is geen aftrek van kosten mogelijk, let hierop !

Lening tegen lage rente
Het Restauratiefonds (ook in Amersfoort) speelt ook een rol bij de beoordeling van de aftrekbaarheid van kosten, ze kunnen ook een laagrentende lening verstrekken.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu