Motor van de zaak - intissar

Fgfg generated by WOWSlider.com
  • Een actieve externe bemiddelaar zoals uw personeelsadviseur kan echter voor een doorbraak zorgen
  • Ondernemers moeten beslissen op basis van betrouwbare cijfers
  • Ondersteuning voor bedrijven die internationaal actief zijn
  • Samen met u bepalen wij vooraf de omvang van uw werkzaamheden
  • Wij geven praktische workshops over fiscaliteit voor ondernemers
  • Wij helpen graag startende ondernemers bij het opstellen van een ondernemersplan
  • full screen slider
  • Wij kunnen uw aanspreekpunt zijn voor diverse bedrijfsaspecten
Een actieve externe bemiddelaar zoals uw personeelsadviseur kan echter voor een doorbraak zorgen1 Ondernemers moeten beslissen op basis van betrouwbare cijfers2 Ondersteuning voor bedrijven die internationaal actief zijn3 Samen met u bepalen wij vooraf de omvang van uw werkzaamheden4 Wij geven praktische workshops over fiscaliteit voor ondernemers5 Wij helpen graag startende ondernemers bij het opstellen van een ondernemersplan6 Wij houden oog op uw fiscale en sociale betalingsverplichtingen en de afloop hiervan7 Wij kunnen uw aanspreekpunt zijn voor diverse bedrijfsaspecten8
bootstrap carousel by WOWSlider.com v6.6
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

TIPS&TRUCS > Vervoer van de zaak
 
 
 
 
 

Inleiding
Een bijtelling op een auto zie je sinds 1 januari 2006 niet alleen terug in de aangifte Inkomstbelasting van de werknemer, maar ook in de Loonbelasting. Voor een motor geldt deze bijtellingsregeling niet. De motor van de zaak kan een aantrekkelijke beloningsvorm zijn. In de praktijk zal een motor van de zaak vooral toepasbaar zijn voor dga's en IB-ondernemers. Alleen al de financiering via de zaak verloopt fiscaal vriendelijker dan financiering in privé. Als een werkgever aan een werknemer een motor ter beschikking stelt voor uitsluitend zakelijk gebruik (inclusief woonwerkverkeer), levert dit geen belasting problemen op. Als de werknemer de motor tevens voor privé ritten mag gebruiken, is in zoverre sprake van loon in natura. Ik zou de werknemer adviseren om een beperkt aantal privé kilometers in de aangifte Inkomstenbelasting aan te geven. Hierbij voorkomt men problemen omdat de belastingdienst alsdan moet bewijzen dat er meer kilometers privé gereden zijn. Als men geen kilometers in de aangifte aangeeft hoeft de fiscus enkel te bewijzen dat privé is gereden.

Tip 1
De werkgever kan de BTW deels (voor zakelijk gebruik) verrekenen.

Tip 2
De werkgever heeft (voor het zakelijk gebruik) recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Verhuren motor van werkgever aan werknemer
Fiscaal problematisch is het verhuren van de motor aan de werknemer. Als de werknemer de enige huurder is, zullen in beginsel alle vaste kosten in de huurprijs moeten worden versleuteld, waardoor het beoogde fiscale voordeel illusoir zou worden.  (voor de liefhebber: dit is bevestigd in MvF 8 september 2003, nr. CPP2003/1145M). Uiteraard zal over de huurprijs ook OB in rekening moeten worden gebracht.

Privé motor
Indien een werknemer zijn privé-motor gebruikt voor zakelijke ritten en/of woonwerkverkeer, mag de werkgever hem daarvoor een vergoeding geven van € 0,19/km.

Risico
Ter zake van het woon-werkverkeer zal gesteld kunnen worden dat sprake is van "vervoer vanwege de inhoudingsplichtige" (voor de liefhebber artikel. 17a Wet Loonbelasting). Dit zal vrij van LB/premieheffing kunnen geschieden. Het privé-gebruik zal naar de waarde in het economische verkeer belast zijn met loonbelasting. Deze waarde is in beginsel te stellen op een evenredig gedeelte van de totale kosten, inclusief afschrijving. Ter vermijding van heffing kan de werknemer deze kosten aan de werkgever vergoeden (denk hierbij ook aan BTW-aspecten). Omdat de vaste kosten mede worden gedekt door het zakelijke gebruik (inclusief woonwerkverkeer) en het woon-werkverkeer, kan de werknemer op deze wijze relatief goedkoop op een motor rijden. Om het voorgaande werkbaar te maken, is een kilometeradministratie nodig. Rekening moet worden gehouden met beperking van aftrek van omzetbelasting. Dit zal in beginsel naar rato van de privé-ritten inclusief woon-werkritten dienen te geschieden.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu