Samenwerken met uw partner - intissar

Fgfg generated by WOWSlider.com
  • Een actieve externe bemiddelaar zoals uw personeelsadviseur kan echter voor een doorbraak zorgen
  • Ondernemers moeten beslissen op basis van betrouwbare cijfers
  • Ondersteuning voor bedrijven die internationaal actief zijn
  • Samen met u bepalen wij vooraf de omvang van uw werkzaamheden
  • Wij geven praktische workshops over fiscaliteit voor ondernemers
  • Wij helpen graag startende ondernemers bij het opstellen van een ondernemersplan
  • full screen slider
  • Wij kunnen uw aanspreekpunt zijn voor diverse bedrijfsaspecten
Een actieve externe bemiddelaar zoals uw personeelsadviseur kan echter voor een doorbraak zorgen1 Ondernemers moeten beslissen op basis van betrouwbare cijfers2 Ondersteuning voor bedrijven die internationaal actief zijn3 Samen met u bepalen wij vooraf de omvang van uw werkzaamheden4 Wij geven praktische workshops over fiscaliteit voor ondernemers5 Wij helpen graag startende ondernemers bij het opstellen van een ondernemersplan6 Wij houden oog op uw fiscale en sociale betalingsverplichtingen en de afloop hiervan7 Wij kunnen uw aanspreekpunt zijn voor diverse bedrijfsaspecten8
bootstrap carousel by WOWSlider.com v6.6
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

TIPS&TRUCS > Bedrijven
 
 
 
 
 

Als u samen leeft en werkt met uw partner bent u bijna 24 uur samen. Dat moet beloont worden zou ik zeggen. Werkt de partner van een ondernemer tenminste 525 uur mee in de eenmanszaak, dan heeft de ondernemer recht op meewerkaftrek. In bepaalde omstandigheden is het echter fiscaal aantrekkelijker om de onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma uit te oefenen.
De ondernemer heeft alleen recht op de meewerkaftrek (een fiscale aftrekpost op de winst) als aan het urencriterium van 525 uur wordt voldaan. De meewerkaftrek bedraagt afhankelijk van het aantal arbeidsuren van de meewerkende partner 1,25% tot 4% van de winst. In plaats van de meewerkaftrek, kan de ondernemende partner er voor kiezen om de meewerkende partner een arbeidsbeloning (partnervergoeding) toe te kennen. Deze beloning is van de winst aftrekbaar als deze tenminste € 5.000 bedraagt. De beloning wordt bij de partner wel belast.

Vennootschap
In bepaalde omstandigheden kunnen de partners samen een behoorlijke belastingbesparing realiseren als ze de onderneming uitoefenen in de vorm van een vennootschap onder firma. Bij deze zogenaamde man/vrouwfirma hebben de partners een grotere flexibiliteit om de behaalde winst (inclusief de stakingswinst) onderling te verdelen. Dit kan een aardig tariefsvoordeel opleveren.
Het Hof Leeuwarden deed onlangs een uitspraak waaruit blijkt dat de fiscus de overeengekomen winstverdeling in stand laat voor zover de overeengekomen beloning in overeenstemming is met de verrichte prestaties en vaardigheden van beide partners.

Ondernemersfaciliteiten
In een man/vrouwfirma kunnen de beide partners verder onder voorwaarden verschillende ondernemersfaciliteiten toepassen. Te denken valt aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de stakingsaftrek en de oudedagsreserve, mits zij aan het zogenaamde urencriterium voldoen.

Urencriterium
Het urencriterium houdt in dat een ondernemer in een kalenderjaar tenminste 1.225 uur aan de onderneming moet hebben besteed. Daarnaast moeten de uren, die de ondernemer heeft besteed aan zijn onderneming meer zijn dan de helft van het totaal aantal uren dat hij heeft besteed aan zijn onderneming, een dienstbetrekking en overige arbeid. Voor startende ondernemers geldt deze laatste eis niet. Zij hoeven alleen tenminste 1.225 uur in de onderneming te hebben gewerkt.

Ondersteunende werkzaamheden
Zijn de werkzaamheden van de partner hoofdzakelijk van ondersteunende aard, dan kan de fiscus de door een partner gewerkte uren in de onderneming buiten beschouwing laten voor het urencriterium. Ook werkzaamheden die zijn verricht in een samenwerkingsverband waarbij het ongebruikelijk is dat het samenwerkingsverband ook wordt gesloten met een derde (niet-verbonden persoon) tellen soms niet mee voor het urencriterium.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu